مروری بر مدل‌های اندازه‌گیری مدیریت سود: اقلام تعهدی اختیاری و درآمد اختیاری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، دانشگاه آزاد واحد مسجدسلیمان

2 دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد، مرکز بین المللی خلیج فارس،

چکیده

مدیریت سود از جمله موضوعات تخصصی حسابداری است که بطور خاص بیش از 50 سال در کانون تحقیقات حسابداری قرار گرفته است. بر اساس تحقیقات تجربی انجام شده تا کنون از مدیریت سود به تعابیر مختلف تفسیر شده است. همه این تفاسیر ریشه در تئوری اثباتی حسابداری و آزادی عمل حسابداران برای انتخاب روش‌های مختلف حسابداری دارد. بیشتر تحقیقات انجام شده در حوزه مدیریت سود از مدل‌های اقلام تعهدی اختیاری برای کشف و اندازه‌گیری مدیریت سود استفاده کرده‌اند لیکن اخیراً مدل‌های جدیدتری به عنوان مدل‌های درآمد اختیاری نیز مورد توجه پژوهشگران مالی قرار گرفته است. هدف این مقاله بررسی انواع مدل‌های اندازه‌گیری مدیریت سود می باشد. ابتدا به تاریخچه تحقیقات حسابداری مربوط به مدیریت سود می پردازیم و سپس به تعاریف‌ و مدل‌های مختلف اندازه‌گیری مدیریت سود پرداخته خواهد شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Review on the Measurement Models of the Earnings Management: Discretionary Accruals –based Models and Discretionary Revenues-based Model

نویسندگان [English]

  • Allahkaram Salehi 1
  • Borzoo Salehi 2
1 Department of Accounting, Islamic Azad University, Masjed-soleiman Branch, Masjed-soleiman, Iran
2 Department of Accounting, Islamic Azad University, Persian Gulf International Educational Branch, Khuzestan, Iran
چکیده [English]

Earnings Management is a specialized accounting issue which particularly has been considered in the center of the accounting research more than 50 years.  Based on conducted empirical researches so far, earnings management has been interpreted in different ways. All of these perceptions have been rooted in the positive accounting theory and freedom of accountants to choose different accounting methods. Although most of previous researches in the domain of earnings management have been done to detect and measure discretionary accruals, recently, financial researchers, addressing the newer models called discretionary revenues-based models. This paper evaluates both these models to measure earnings management. At first, the history of accounting researches in earnings management has been reviewed, then, definitions as well as different applications of earnings management models have been discussed

کلیدواژه‌ها [English]

  • earnings management
  • Discretionary Accruals
  • discretionary revenue