تعداد دوره‌ها 12
تعداد شماره‌ها 47
تعداد مقالات 746
تعداد نویسندگان 1,392
تعداد مشاهده مقاله 684,123
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 559,125
نسبت مشاهده بر مقاله 917.05
نسبت دریافت فایل بر مقاله 749.5
-----------------------------------------
تعداد مقالات ارسال شده 2,994
تعداد مقالات رد شده 2,037
درصد عدم پذیرش 68
تعداد مقالات پذیرفته شده 688
درصد پذیرش 23
زمان پذیرش (روز) 121
تعداد پایگاه های نمایه شده 0
شماره جاری: دوره 12، شماره 47، مهر 1402 

رابطه بین ساختار ذهنی حسابرسان مستقل و فرآیند حسابرسی مستمر

صفحه 27-42

سروناز قیطانچیان؛ محسن حمیدیان؛ مریم صراف؛ زهره حاجیها


شناسایی موانع پیاده سازی سیستم حسابرسی مبتنی بر ریسک در ایران

صفحه 43-58

مسعود شاهوردی؛ میرفیض فلاح؛ حمیدرضا کردلویی؛ حسین بدیعی


نقش انعطاف پذیری در کیفیت حسابرسی

صفحه 79-92

اصغر امیری؛ نادر رضائی؛ عسگر پاک مرام؛ رسول عبدی


بازنمایی شاخص‌های حسابداری منابع انسانی در صنعت مخابرات

صفحه 291-306

ندا احتشامی نسب؛ ماندان مومنی؛ داریوش غلام زاده


فراتحلیل بررسی تاثیر اندازه شرکت بر دقت پیش بینی سود

صفحه 343-356

احمد حاج نوروزی؛ نقی فاضلی؛ خسرو فغانی ماکرانی


بررسی نقش اثربخشی کمیته حسابرسی بر ارزش برند مطالعه موردی صنعت مواد غذایی و خودرو

صفحه 375-390

عبدالرضا طهماسبی؛ میرفیض فلاح؛ حمیدرضا وکیلی فرد؛ عبدالله نعامی


فراتحلیل حاکمیت شرکتی و افشای اطلاعات شرکت

صفحه 391-406

بهروز قاسمی پور؛ فایق احمدی؛ حمیدرضا وکیلی فرد


شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز

مدیر مسئول سردبیر مدیر داخلی
دوره انتشار
فصلنامه
شاپا چاپی