کلیدواژه‌ها = حسابداری مدیریت
ارائه مدل حسابداری مدیریت مبتنی بر تفکر انتقادی با استفاده از نظریه داده‌بنیاد

دوره 13، شماره 51، مهر 1403، صفحه 281-296

فرشته محمودی راد؛ عبدالکریم مقدم؛ هوشنگ امیری


ارائه الگویی برای تکامل حسابداری مدیریت در سازمانهای دولتی و خصوصی با رویکرد نهادی

دوره 12، شماره 47، مهر 1402، صفحه 177-194

پانیذ شکرایی فرد؛ هاشم نیکومرام؛ محمد حامد خان محمدی


ویژگی‌های حاکمیت شرکتی، حسابداری مدیریت استراتژیک و حسابداری مدیریت

دوره 12، شماره 45، فروردین 1402، صفحه 149-163

محمدرضا سحری؛ فرزانه حیدرپور


شناسایی ابعاد مدل ارزیابی عملکرد شرکتها ، تحت تاثیر ابزارهای حسابداری مدیریت با تاکید بر تئوری اقتضایی

دوره 11، شماره 41، فروردین 1401، صفحه 111-128

شیرمحمد یعقوبیان؛ بابک جمشیدی نوید؛ مهرداد قنبری؛ آرش نادمی


ارزیابی الگوی حسابداری مدیریت برای توسعه پایدار

دوره 9، شماره 33، اردیبهشت 1399، صفحه 239-259

حبیب امیربیکی لنگرودی؛ غلامرضا کردستانی؛ فرزین رضایی


هزینه یابی مبتنی بر فعالیت زمان گرا(TD-ABC) در صنعت بانکداری (مطالعه موردی بانک کشاورزی)

دوره 7، شماره 27، مهر 1397، صفحه 29-38

فریدون رهنمای رودپشتی؛ داود قرشی؛ عباس فارسی؛ محمد نوروزی


مروری بر پژوهش‌های تعامل‌گرا و غیرمداخله‌گر در حسابداری مدیریت

دوره 6، شماره 21، فروردین 1396، صفحه 77-90

ساسان مهرانی؛ علیرضا رام روز


تبیین نظریه شبکه کنشگران (ANT) در حسابداری از منظر دانش

دوره 4، شماره 16، دی 1394، صفحه 119-130

بهاره بنی طالبی دهکردی؛ فریدون رهنمای رودپشتی؛ هاشم نیکومرام؛ قدرت اله طالب نیا


ارزیابی و شناسائی محرک‌ها و موانع تغییرات در حسابداری مدیریت در ایران

دوره 4، شماره 15، مهر 1394، صفحه 1-14

الهام کمال‌زارع؛ حیدر محمدزاده سالطه


تدوین و تبیین مدل توسعه حسابداری مدیریت در ایران

دوره 3، شماره 10، تیر 1393، صفحه 73-106

هنگامه مقدس پور؛ علی ابراهیمی کردلر