بررسی اثر اجزای اقلام تعهدی حسابداری بر روی رابطه بین فعالیت‌های تأمین مالی خارجی و بازده آتی سهام در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، حسابداری، دانشگاه تربیت مدرس، تهران (نویسنده مسئول)

2 کارشناس ارشد حسابداری دانشگاه تربیت مدرس

3 دانشجوی دکتری حسابداری دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

هدف اصلی این پژوهش، شناسایی تأثیر اجزای اقلام تعهدی حسابداری بر روی رابطه بین فعالیت­های تأمین مالی خارجی و بازده آتی سهام در شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می­باشد. بدین منظور عوامل مؤثر بر رابطه این ناهنجاری­ها یعنی، مدیریت زمان­بندی بازار، مدیریت سود فرصت­طلبانه، بیش­سرمایه­گذاری، ریسک ناشی از تغییر در ترکیب اختیارهای رشد و دارایی­ها و ریسک پریشانی متمایز شده و جهت آزمون فرضیات پژوهش از مدل­های رگرسیونی چند متغیره برای دوره زمانی 14 سال استفاده شده است. تجزیه و تحلیل نتایج نشان می­دهد که فعالیت­های تأمین مالی خارجی پس از کنترل اقلام تعهدی کل، اقلام تعهدی سرمایه در گردش و اقلام تعهدی بلند مدت توانایی پیش­بینی بازده آتی سهام را ندارند و ناهنجاری تأمین مالی خارجی از لحاظ آماری معنی­دار نیست. به­علاوه، در حضور اقلام تعهدی بلند مدت مشخص شد که این دو ناهنجاری در بازار اتفاق می­افتند. این نتایج نشان می­دهد که فرضیه بیش­سرمایه­گذاری می­تواند توضیح مناسبی برای تفسیر رابطه این ناهنجاری­ها باشد و با آن سازگار است. بر اساس این فرضیه مدیران می­توانند خالص وجه نقد حاصل از فعالیت­های تأمین مالی خارجی را در پروژه­هایی با ارزش خالص فعلی صفر یا منفی در جهت منافع شخصی سرمایه­گذاری کنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effects of components of accruals on the relationship between external financing activities and future stock returns in the Companies Listed in Tehran Stock Exchange

نویسندگان [English]

  • Hosein Etemadi 1
  • Masoud Saeedi 2
  • Mahbubehsadat Robati 2
  • Vahid Ahmadian 3
1 Associate Professor of Tarbiat modares University, Tehran (Corresponding Author)
2 M.A student of Accounting, Tarbiat modares University, Tehran
3 PH.D Student, Accounting, Tarbiat modares University, Tehran
چکیده [English]

The main objective of this research is identifying the impact of accruals components on the relationship between external financing activities and future stock returns of listed companies in Tehran Stock Exchange. The period of this research is twelve years (2000-2011). In this paper, the factors affecting the relationship between these abnormalities have been distinct that include managerial market timing, opportunistic earnings management, agency-related Overinvestment, risk induced by changes in the mix of growth options and assets and distress risk, and for testing this hypothesis we have used multivariable regression models. The analysis results show that external financing activities do not have the ability to predict future stock returns after controlling of the total accruals, working capital accruals and long-term accruals; and external financing anomaly is not statistically significant. In addition, the presence of long-term accruals determined that these abnormalities occur in the market. The results indicate that the agency-related Overinvestment can be interpreted of the relation to the explanation for these anomalies and is compatible with it. According to this hypothesis, managers can invest the net cash proceeds from external financing activities in projects with zero or negative net present value for personal interests.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • external financing activities
  • Total Accruals
  • working capital accruals
  • long-term accruals
  • future Stock returns