دوره و شماره: دوره 7، شماره 28، دی 1397، صفحه 1-225 
آزمون رفتار حسابرسان در برقراری توازن بین وظایف ذاتی حسابرسی و فعالیت‌های بازاریابی

صفحه 15-28

مهدی مران جوری؛ حمید رضا وکیلی فرد؛ زهرا پورزمانی؛ سید محمد رضا رییس زاده


رفتار نامتقارن هزینه: مروری بر متون و روش‌شناسی

صفحه 29-50

محبوبه سادات مرتضوی نصیری؛ هاشم نیکومرام؛ بهمن بنی‌مهد


هزینه نمایندگی و ارزش اطلاعات حسابداری در بازار رقابتی

صفحه 65-74

جواد اسماعیلی؛ محمدباقر محمدزاده مقدم؛ فرانک علی محمدی


لابی‌گری شرکت، دیدگاه و محافظه‌کاری حسابداری

صفحه 75-92

محمود لاری دشت بیاض؛ شعبان محمدی؛ نادر نقش بندی