دوره و شماره: دوره 8، شماره 32، دی 1398، صفحه 1-299 
مدرنیسم، پست مدرنیسم و تئوری حسابداری مالی

صفحه 1-16

حامد آراد؛ فریدون رهنمای رودپشتی؛ بهمن بنی مهد؛ هاشم نیکومرام


بررسی عوامل موثر بر پیش گیری از تولید محتواهای تکراری: رویکرد ممیزی اخلاقی

صفحه 17-30

ابراهیم نظری فرخی؛ علیرضا پورابراهیمی؛ رضا رادفر؛ سید جمال الدین طبیبی


ارائه مدل هزینه یابی زنجیره تأمین در صنعت آشامیدنی

صفحه 83-98

غلامرضا شبانی خفری؛ ایرج نوروش؛ حسین پناهیان


انتخاب برای حسابرسی مالیات بر ارزش افزوده

صفحه 99-110

محمد مسیحی؛ احمد یعقوب نژاد؛ امیر رضا کیقبادی؛ تقی ترابی


خودهمبستگی سود، نوسان سود و حق الزحمه حسابرسی

صفحه 111-126

غلامرضا سلیمانی امیر ی؛ مهین خوئینی؛ موسی جوانی قلندری


بررسی ادراک حسابرسان از بکارگیری استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی (IFRS)

صفحه 161-180

شیرزاد نادری؛ فرزانه حیدرپور؛ رویایی رمضانعلی؛ قدرت اله طالب نیا


تاثیر اقلام تعهدی و واقعی سود بر ارزش بازار سهام با استفاده از آزمون سوبل

صفحه 181-196

محمد فیروزیان نژاد؛ محمد رمضان احمدی؛ علیرضا جرجرزاده؛ احمد کعب عمیر


به‌کارگیری الگوریتم های درخت تصمیم گیری در پیش بینی کیفیت حسابرسی

صفحه 209-224

پیام خدایی اسمعیل کندی؛ پیمان امینی؛ عطاالله محمدی ملقرنی؛ عادل فاطمی


طراحی الگویی جهت حساسیت زایی اطلاعات حسابداری مدیریت در مدیران

صفحه 225-244

نسیم محمودیان؛ رضوان حجازی؛ بیتا مشایخی؛ آزاده مداحی


پایان به روش کنونی گزارشگری دارایی‌های نامشهود: نیاز به آغاز رویکردی جدید

صفحه 259-272

اکبر دلیریان؛ مهدی مشکی میاوقی؛ فاضل محمدی نوده؛ سینا خردیار


تبیین رابطه هوش هیجانی با انواع شیوه های مدیریت سود با تأکید برخود شیفتگی مدیران

صفحه 273-284

سمانه شاهد حسین؛ محمدحامد خان محمدی؛ طاهره محمودیان دستنایی


نقش دست‌کاری سود از طریق اقلام درآمدی و تعهدی در مربوط بودن اطلاعات حسابداری

صفحه 285-300

عادل شاه ولی زاده؛ عسگر پاک مرام؛ حسن قالیباف اصل؛ نادر رضائی