دوره و شماره: دوره 11، شماره 44، دی 1401، صفحه 1-410 
شناسایی ابـعاد و مؤلفه و شاخص های پیش‌بینی قضاوت حرفه‌ای حسابرسان

صفحه 1-13

چنگیز سلمانی؛ جمال بحری ثالث؛ سعید جبارزاده کنگرلویی؛ عسگر پاک مرام


نقش کمیته حسابرسی بر رابطه بین کوته بینی و توانمندی مدیریت و گزارش حسابرس

صفحه 15-25

امید امری؛ محمدرضا شورورزی؛ ابوالقاسم مسیح آبادی؛ علی رضا مهرآذین


ارائه الگوی شناسایی و جذب استعدادها در حسابداری و حسابرسی ایران با رویکرد مدیریت استعداد

صفحه 75-94

ناصر مست چمن؛ علی اکبر نونهال نهر؛ حیدر محمدزاده سالطه؛ ساسان مهرانی


کیفیت گزارشگری مالی، مدیریت لحن گزارش‌های سالانه و حق‌الزحمه غیرعادی حسابرسی

صفحه 159-175

مهدی ثقفی؛ مهدی فغانی؛ علی اکبر نونهال نهر؛ نازنین بشیری منش


تاثیر وضع مقررات کنترل های داخلی برکیفیت اقلام تعهدی

صفحه 231-245

سید ابراهیم مهدویان؛ زهرا لشگری؛ نگار خسروی پور؛ علی اسماعیل زاده؛ محمدرضا یگانگی


شناسایی عوامل موثر بر حق الزحمه مدیران مالی: رویکرد داده بنیاد

صفحه 247-259

داود وجدی کیان؛ محمد رضا وطن پرست؛ مهدی مشکی میاوقی؛ کیهان آزادی


شناسایی ‎ ورشکستگی با استفاده از محافظه کاری حسابداری (تحلیلی متفاوت و ارایه مدل)

صفحه 281-296

صالح اسدی؛ فریدون رهنمای رودپشتی؛ سینا خردیار؛ فاضل محمدی نوده


شناسایی عوامل موثر بر حاکمیت مطلوب مالیاتی در ایران

صفحه 297-308

ابراهیم میرزائی؛ غلامرضا فرساد امان الهی


ارائه مدلی برای کاهش شکاف بین درآمد مشمول مالیات ابرازی و درآمد مشمول مالیات تشخیصی

صفحه 411-430

حسین یاراحمدی؛ مسعود طاهری نیا؛ ابراهیم گیوکی؛ قدرت الله طالب نیا