دوره و شماره: دوره 13، شماره 51، مهر 1403 
ارزشهای انگیزشی و گزارشگری یکپارچه

صفحه 1-12

نغمه مولاوردی؛ حمیدرضا وکیلی فرد؛ مهدی بشکوه؛ بهمن بنی مهد


الگوی ضعف کنترل های داخلی براساس معیارهای غیرکنترلی شاخص کیفی حسابداری

صفحه 13-22

عباس غفاری قاضیانی؛ سینا خردیار؛ محمدرضا پورعلی؛ محمود صمدی


شناسایی ابعاد و مؤلفه‌های تفکر انتقادی حسابرسان؛ ارائه یک مدل مفهومی

صفحه 23-42

پژمان اعتمادفروغی؛ مهرداد قنبری؛ فرهاد شاه ویسی؛ مختار عارفی


آزمون کیفیت ( دقت )حسابرس و رقابت در بازار حسابرسی

صفحه 95-112

حجت محمدی؛ مهدی صالحی؛ میثم عرب زاده؛ حسن قدرتی


تحلیل حساسیت تکنیک های نوآورانه در بهبود معیارهای نوین و سنتی عملکرد

صفحه 169-184

کیانوش منصورخانی؛ مجید زنجیردار؛ مجید داوودی نصر؛ محمد ایزدی خواه


کیفیت فزاینده تجدید ارائه صورتهای مالی و نقش کمیته حسابرسی و عدم تقارن اطلاعاتی

صفحه 185-199

ابوالفضل فرشادشادباد؛ عسگر پاک مرام؛ جمال بحری ثالث؛ رسول عبدی


تأثیر همگرایی توانمندی حسابداران با چارچوب صلاحیت حسابداری مدیریت بر عملکرد مالی

صفحه 255-268

فرید شیخ باقری؛ احمد یعقوب نژاد؛ امیر رضا کیقبادی؛ فرزانه حیدرپور


ارائه الگوی تحلیل کاربست بلاک‌چین بر عملکرد شرکت از منظر کنترل داخلی

صفحه 269-280

سارا یوسف زاده؛ فریدون رهنمای رودپشتی؛ حسین بدیعی؛ مسعود غلام زاده


تاثیر ماکیاولیسم بر جرائم مالی با نقش میانجی جهت گیری اخلاقی حسابداران

صفحه 297-307

هادی مورخ؛ مهدی مران جوری؛ رضیه علی خانی؛ محمد رضا پورعلی


راهبری شرکتی و کارایی سرمایه‌گذاری: با تاکید بر محافظه‌کاری مدیریتی

صفحه 323-344

مریم قائد؛ ولی خدادادی؛ علیرضا جرجرزاده؛ احمد کعب عمیر


بررسی تاثیر ویژگی‌های شخصیتی بر ارتقاء اخلاق حرفه‌ای حسابرسی

صفحه 337-352

مهرداد کیانی؛ بابک جمشیدی نوید؛ مهرداد قنبری؛ جواد مسعودی


ارائه مدل اثرگذاری کووید-19 بر عملکرد حسابرسان مستقل با رویکرد نظریه زمینه بنیاد

صفحه 397-410

مهرناز قاسمی تودشکچوئی؛ حمید رستمی جاز؛ محمدحامد خان محمدی؛ خسرو مرادی شهدادی