داوران

 

نام داور وابستگی سازمانی
یونس بادآور نهندی دانشیار و عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی تبریز، گروه حسابداری ، تبریز
جمال بحری ثالث دانشیار حسابداری، واحد ارومیه، دانشگاه آزاد اسلامی
جمال بحری ثالث دانشیار گروه حسابداری، دانشکده علوم انسانی، واحد ارومیه، دانشگاه آزاد اسلامی، ارومیه، ایران
بهاره بنی طالبی دهکردی دانشیار و عضو هیات علمی، گروه حسابداری، واحد شهرکرد، دانشگاه آزاد اسلامی، شهرکرد، ایران
بهمن بنی مهد استادیار حسابداری . دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
کاوه پرندین گروه حسابداری، دانشگاه پیام نور
زهرا پورزمانی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی، تهران ،ایران
محمدرضا پورعلی دانشیار حسابداری، گروه حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد چالوس، چالوس، ایران
آزیتا جهانشاد عضو هیأت علمی
زهره حاجیها گروه حسابداری، واحد تهران شرق، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
فرزانه حیدرپور دانشیار'گروه حسابداری،دانشکده اقتصاد و حسابداری، واحد تهران مرکزی ،دانشگاه آزاد اسلامی ،تهران،ایران(مسئول مکاتبات)
علیرضا حیدرزاده هنزایی عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی - واحد تهران شمال
فرهاد حسین زادهلطفی گروه ریاضی واحد علوم و تحقیقاتدانشگاهازاد اسلامی
محسن حمیدیان دانشیار حسابداری، مجتمع دانشگاهی حضرت ولیعصر(عج)، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.
محمدحامد خان محمدی دانشیار گروه حسابداری، واحد دماوند، دانشگاه آزاد اسلامی، دماوند، ایران
نگار خسروی پور
فاطمه دادبه دکتری مدیریت مالی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه ازاد اسلامی، تهران، ایران.
زهرا دیانتی دیلمی دانشیار گروه حسابداری، دانشکده علوم مالی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران
مریم دولو گروه مدیریت مالی و بیمه، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
خدیجه ربیعی استادیار، گروه حسابداری، دانشگاه پیام نور ،تهران، ایران
علی رحمانی هیات علمی دانشگاه
فریدون رهنمای رودپشتی استاد و عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم وتحقیقات. عضو موسس و هیات مدیره انجمن‌های مهندسی مالی و حسابداری مدیریت، رئیس انجمن حسابداری مدیریت و دبیرکل انجمن مهندسی مالی ایران
فریدون رهنمای رودپشتی استاد دانشگاه و عضو موسس ودبیر کل انجمن مهندسی مالی ایران، موسس و رئیس انجمن حسابداری مدیریت ایران ورئیس مرکز پژوهشی مهندسی مالی
آناهیتا زندی دکتری حسابداری و مرس دانشگاه
سحر سپاسی دانشگاه تربیت مدرس
شادی شاهوردیانی عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرقدس
مهدی صفری گرایلی هیئت علمی
فاطمه صمدی گروه مدیریت مالی . دانشگاه ازاد واحد تهران شرق .jتهران . ایران
احمد یعقوب نژاد دانشیار، عضو هیت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
رضا غلامی جمکرانی گروه حسابداری، واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی، قم، ایران
منصور فیض الله زاده مدیر آموزش انجمن، دکتری مهندسی مالی
حمیدرضا کردلوئی کردلوئی دانشیار، گروه مدیریت مالی، واحد اسلامشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.
غلامرضا محفوظی استادیار گروه اقتصاد و حسابداری، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه گیلان
حیدر محمدزاده سالطه دانشیار گروه حسابداری ، واحد مرند، دانشگاه آزاد اسلامی ، مرند، ایران.
مهناز محمودخانی دکتری حسابداری دانشگاه الزهرا (س)
محمود معین‌الدین معاون اداری و مالی دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد - مدیر گروه دکتری حسابداری